NHẬP MÔN QUẢN TRỊ HỌC

Giảng viên: THS. NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

Ngành học:

Số lượt học: 47

Nội dung bài giảng:

Quản trị học là một môn học cần thiết cho con người khi kết hợp với nhau trong một tổ chức, để cùng làm việc vì những mục tiêu chung. Mục tiêu đó có thể là kinh tế, giáo dục, y tế, xã hội… và các tổ chức đó cũng có thể là một cơ sở sản xuất, một công ty kinh doanh, một cơ quan nhà nước làm công việc hành chính hoặc một tổ chức cung cấp các dịch vụ không kinh doanh.

Với những mức độ khác nhau, tất cả chúng ta đều đang làm những hoạt động quản trị. Trong cương vị làm chủ một gia đình, làm chủ một cơ sở kinh doanh, hay phụ trách ,một phòng ban thậm chí một tổ trong công ty xí nghiệp.

Trong kinh nghiệp đó, các bạn làm rất thành công, công việc chung được hoàn thành tốt, được sự quí mến, tuân phục và hợp tác vui vẻ của đồng sự. cũng có bạn kém may mắn hơn vì trong cương vị phụ trách đó bạn đã không hoàn thành mục tiêu chung các đồng sự thiếu hợp tác và tệ hơn nữa là đơn vị bạn có nguy cơ tan rã.

Đối với những người thành công người ta gọi đó là những nhà quản trị giỏi. đối với các bạn không thành công người ta gọi đó là những nhà quản trị kém hay là người không biết cách quản trị.

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho các bạn những kiến thức và những kỹ năng cơ bản về việc quản trị một đơn vị. một số kiến thức này có thể là không mới đối với một số bạn. trong trường hợp đó mục tiêu của môn học này là nhằm hệ thống hoá những điều đã biết qua thực tế để làm cơ sở cho việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn

Nội dung của môn học bao gồm 10 bài

Bài 1 Tổng quan về quản trị

Bài 2 Nhà quản trị

Bài 3 Sự phát triển của lý thuyết quản trị

Bài 4 Chức năng hoạch định

Bài 5 Chức năng tổ chức 

Bài 6 Chức năng lãnh đạo

Bài 7 Chức năng kiểm tra

Bài 8 Ra quyết định trong quản trị

Bài 9 Truyền thông trong quản trị

Bài 10 Quản trị con người trong tổ chức

Tài liệu tham khảo về quản trị học bằng tiếng Anh hiện có trong các thư viện trường đại học rất nhiều. các bạn có thể đọc thêm quyển nào cũng được vì về nội dung cơ bản tất cả các sách giáo khoa đều giống nhau. Các bạn nên tìm đọc sách giáo khoa quản trị học (Management) của các tác giả là giáo sư đại học Mỹ vì hành văn dễ hiểu và  ví dụ minh hoạ quen thuộc.

Tài liệu tham khảo tiếng việt cũng có nhiều hầu hết được biên soạn theo sách Mỹ. cũng có quyển hay và cũng có quyển dịch không  trong sang nên khó hiểu. các bạn cứ mạnh dạn đọc theo phương châm “ đãi cát tìm vàng”. Vì thực chất nhà quản trị cần nhiều kiến thức về nhiều ngành khác nhau, để có kiến thức đó các bạn nên đọc thêm nhiều sách khác nhau mà không nên hoàn toàn dựa vào một cuốn sách. Ngoài ra các bạn cũng có thể đọc them các sách viết về kinh nghiệm quản trị thực tế của các công ty thành công trên thế giới.

Cuối cùng các bạn nhớ dùng tài liệu học tập này với tinh thần phê phán. Hãy mạnh dạng suy nghĩ ngược lại hoặc tìm ý tưởng bổ sung cho những điều được trình bày trong môn học này.

Chúc các bạn thành công.

 

 

  

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin