PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Giảng viên: ÔNG PHẠM VĂN CHƯƠNG

Ngành học:

Số lượt học: 29

Nội dung bài giảng:

Để đáp ứng yêu cầu của người nộp thuế; chuyên viên phụ trách công tác kế toán tại doanh nghiệp; phục vụ cho Cán bộ thuế thi công chức Thuế; bồi dưỡng nghiệp vụ cho người dự thi "Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế".

Bộ đề thi trắc nghiệm thuế có nội dung phong phú, bao quát những quy định hiện hành của các sắc thuế, các quy định về quản lý thuế.

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin