Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp” của PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn – Trưởng Khoa Tin học.

Hình ảnh Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học"Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp"– Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn ngày 25/04/2012


PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn - Trưởng Khoa Tin học báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp”


Hình PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn - Trưởng Khoa Tin học báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp” ngày 25/04/2012


Lãnh đạo trường Đại học Bình Dương tham dự  Buối báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học một số môn Toán cao cấp”  của  PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn – Trưởng Khoa Tin học.

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin