PGS.TS. Nguyễn Văn Thành (Phó Hiệu trưởng ĐH. Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng chung) thay mặt Hội đồng nghiệm thu chung đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng năm học 2011-2012.

Một số hình ảnh hoạt động

Ngày 05/10/2012 Phòng Nghiên cứu Khoa học trường Đại học Bình Dương tổ chức nghiệm thu
Đề tài NCKH SV Khoa Tài chính Ngân hàng năm học 2011-2012

Hình 1:  PGS.TS. Nguyễn Văn Thành (Phó Hiệu trưởng ĐH. Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng chung) thay mặt Hội đồng nghiệm thu chung đọc quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Tài chính Ngân hàng  năm học 2011-2012.  
  Hình 2: Hội đồng nghiệm thu các  đề tài NCKH SV Khoa Tài chính Ngân hàng năm học 2011-2012 ( 1. PGS.TS. Lê Thị Mận – Chủ tịch ; 2. ThS. Lê Đình Hạc – Ủy viên ;  3. Thầy Nguyễn Văn Nam –Thư  ký.)


Hình 3: PGS.TS. Lê Thị Mận - Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng phát biểu và đánh giá các đề tài NCKH sinh viên thuộc Khoa TCNH năm học 2011-2012.


Hình 4: Các chủ nhiệm đề tài NCKH SV Khoa Tài chính Ngân hàng đang báo cáo đề tài trước Hội đồng nghiệm thu.


 Hình 5: Các em sinh viên đang tập trung lắng nghe chủ nhiệm đề tài NCKH SV Khoa tài chính Ngân hàng báo cáo đề tài NCKH


Hình 6: Các em sinh viên đang tập trung lắng nghe chủ nhiệm đề tài NCKH SV Khoa Tài chính Ngân hàng báo cáo đề tài NCKH
 


Hình 7: Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH SV Khoa Tài chính Ngân hàng đang thảo luận và đánh giá  các đề tài NCKH SV K.TCNH năm học 2011-2012.


Hình 8: Các thầy cô - thành viên HĐNT cùng các chủ nhiệm đề tài NCKH SV thuộc Khoa Tài chính Ngân hàng chụp hình lưu niệm ngày 05/10/2012


Hình 9: Các thầy cô - thành viên HĐNT cùng các chủ nhiệm đề tài NCKH SV thuộc Khoa Tài chính Ngân hàng chụp hình lưu niệm ngày 05/10/2012

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin