Tôi có thể chuyển điểm, bảo lưu điểm của môn học đã học ở các trường khác vào kết quả học tập trong chương trình Uonline được không?
Tôi có bằng tốt nghiệp Cử nhân chính trị, có được miễn học các môn lý luận chính trị không?
Tôi đã có chứng chỉ trình độ A Tiếng Anh và chứng chỉ A Tin học, có được miễn học môn Tiếng Anh và Tin học trong chương trình đào tạo không?
Tôi đang học chương trình trên Uonline, nếu thi đậu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính qui của trường thì có thể chuyển điểm đang học trên Uonline sang Chương trình Đại học Chính qui không?
 1  2  3 
Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin