• Từ Cameroon, anh Michael Nkwenti Ndongfack tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ trực tuyến ở tận Malaysia và dự định bảo vệ luận án qua Skype, một ứng dụng đàm thoại qua mạng.

  • Nhiều trường ĐH, CĐ ngoài công lập mấy năm liền “ế ẩm”, có nguy cơ đóng cửa do không có người học, phải có những biện pháp “khuyến mãi” phản giáo dục. Tuy nhiên, cũng có những trường ngoài công lập vẫn tuyển được nhiều sinh viên, thậm chí có...

 1  2  3 
Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin