Trường Đại học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày thành lập đến nay quá trình phát triển của Trường gắn với những mốc thời gian sau: Trường Đại học Bình Dương được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 791/TTg ban hành ngày 24 tháng 09 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày thành lập đến nay quá...


I. Phân hiệu đào tạo không chính quy : Chức năng, nhiệm vụ : Phân hiệu đào tạo không chính quy của trường Đại học Bình Dương (tiền thân là Trung tâm đào tạo từ xa) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo không chính quy, quản lý toàn diện hoạt động và chất lượng của các loại hình đào tạo không chính quy của trường . Đào tạo không chính quy...


Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển được thành lập ngày 31 tháng 7 năm 2008 theo chứng nhận số 02/2008/ĐK – KHCN của Sở Khoa học Công Nghệ Bình Dương. Từ ngày thành lập đến nay quá trình phát triển của Viện Bolt gắn với những mốc thời gian sau: Tiền thân của Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển là Trung tâm Tin học – Ngoại Ngữ Bình Dương (Bolt) được thành lập vào ngày 01/01/2008...

  • SGTT.VN - Từ giảng đường một trường đại học, thậm chí ở nhà, giảng viên có thể dạy không chỉ cho sinh viên của trường đó mà cả sinh viên nhiều đại học cùng lúc. Ở đó khuyến khích sự tương tác giữa người dạy và người học, có thể qua máy tính, gọi điện thoại. Theo đó, lối giáo dục đọc – chép đi vào lịch sử…

  • (Dân trí) - Trong một ngày cuối năm Quý Tỵ, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó TGĐ Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - đã trao đổi với báo chí về xu hướng chuyển dịch của các nhà mạng trong năm 2014 khi “miếng bánh” alo đang bị co lại…

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin