The Art And Architecture of Islamic Cairo

Tác giả: Richard Yeomans

Xuất bản: Garnet

Lượt xem: 1677

Yêu thích: 0

Download: 29

Nội dung chi tiết: +Egypt and the Arab Conquest -Umayyad and Tulunid Architecture -Fatimid Architecture -The Decorative Arts of the Tulunids & Fatimids -Ayyubid Architecture -The Architecture of the Bahri Mamluks -The Decorative Arts of the Ayyubids and Mamluks -The Architecture of the Burji Mamluks

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin