Công văn 4443/TCT-CS về thuế GTGT với dịch vụ cung cấp cho DN chế xuất Công văn 4443/TCT-CS về thuế GTGT với dịch vụ cung cấp cho DN chế xuất Công văn 4388/TCT-CS về việc khấu trừ thuế khi doanh nghiệp có vi phạm chế độ kế toán Công văn 4388/TCT-CS về việc khấu trừ thuế khi doanh nghiệp có vi phạm chế độ kế toán Thông tư 154/2011/TT-BTC về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế Thông tư 154/2011/TT-BTC về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế Công văn 4351/TCT-CS về thuế GTGT và thuế TNDN đối với hàng hóa bị tổn thất Công văn 4351/TCT-CS về thuế GTGT và thuế TNDN đối với hàng hóa bị tổn thất Công văn 4526/TCT-KK về chứng từ thanh toán qua ngân hàng khấu trừ thuế GTGT Công văn 4526/TCT-KK về chứng từ thanh toán qua ngân hàng khấu trừ thuế GTGT Công văn 4693/TCT-DNL về việc hướng dẫn phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào Công văn 4693/TCT-DNL về việc hướng dẫn phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào Nghị định 121/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Nghị định 121/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Công văn 17848/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo thông tư 28 Công văn 17848/BTC-TCT về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo thông tư 28 Công văn 80/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu Công văn 80/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu Công văn 529/TCT-CS về việc phương pháp khai thuế giá trị gia tăng Công văn 529/TCT-CS về việc phương pháp khai thuế giá trị gia tăng Thông tư 06/2012/TT- BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT Thông tư 06/2012/TT- BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT Công văn 655/TCT-CS về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ đăng kiểm Công văn 655/TCT-CS về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ đăng kiểm Công văn 713/TCT-CS về hóa đơn hàng xuất khẩu ủy thác Công văn 713/TCT-CS về hóa đơn hàng xuất khẩu ủy thác Công văn 710/TCT-CS về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh môi trường Công văn 710/TCT-CS về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ vệ sinh môi trường Công văn 802/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng Công văn 802/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng Công văn 862/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA Công văn 862/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA Công văn 1028/TCT-CS về thuế GTGT đối với phần mềm Công văn 1028/TCT-CS về thuế GTGT đối với phần mềm Công văn 767/TCT-CS về chính sách thuế đối với chuyển nhượng hợp đồng và tài sản Công văn 767/TCT-CS về chính sách thuế đối với chuyển nhượng hợp đồng và tài sản Công văn 1196/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu Công văn 1196/TCT-KK về việc hoàn thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu Phụ lục GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC Phụ lục GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
 1  2  3  4 
Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin